BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

„Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Karwica, gmina Ruciane-Nida ”
W związku z zapytaniem z dnia 06.10.2010 r. dotyczącym zamówienia publicznego „Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Karwica, gmina Ruciane-Nida ”, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2010 r.. nr 113, poz. 759 z późn. zm), Zamawiający – Burmistrz Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, co następuje:

Pytanie Wykonawcy:
1. Czy Zamawiający posiada projekt budowlany i projekt wykonawczy architektury i konstrukcji budynku Ochotniczej Straży Pożarnej? Brak zamieszczonego projektu części ogólnobudowlanej na stronie internetowej Zamawiającego. Proszę o uzupełnienie.


Odp. Projekt jest zamieszczony w Załączniku nr 8 – dokumentacja projektowa w pliku remiza.dwg - otwiera program AutoCad


Wyjaśnienie nie modyfikuje treści SIWZ, w związku z powyższym nie jest konieczne przedłużenie terminu składania ofert.

Burmistrz Miasta i Gminy

Leszek Marek

Data powstania: czwartek, 7 paź 2010 11:55
Data opublikowania: czwartek, 7 paź 2010 13:03
Data przejścia do archiwum: piątek, 15 paź 2010 07:11
Opublikował(a): Jerzy Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1964 razy