BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Obwieszczenie

Na podstawie art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 wraz ze zmianami) oraz art. 49 KPA


Informuję

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie kotłowni opalanej biomasą o mocy 1,4 MW – kompleksowa przebudowa systemu grzewczego kotłowni przy ul. Szkolnej 2, na działkach nr: 192/284 oraz 192/339, 192/289, 205/2, 205/4, 206/23 i 206/17, obręb m. Ruciane-Nida, gmina Ruciane-Nida, Natura 2000.
Inwestorem jest Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., ul. Kwiatowa 6A, 12-221 Ruciane-Nida.

Akta sprawy znajdują się do wglądu w Urzędzie Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie, Aleja Wczasów 4, pok. nr 3. Od decyzji stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida w terminie 14 dni od dnia ukazania się obwieszczenia.


Data powstania: poniedziałek, 11 paź 2010 09:35
Data opublikowania:
Data przejścia do archiwum: środa, 27 paź 2010 08:56
Opublikował(a): Kornelia Dawid
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1599 razy