BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA

O WYBORZE OFERTY I WYNIKU POSTĘPOWANIA
Burmistrz Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie, w nawiązaniu do zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Świadczenie usług konserwacji oświetlenia ulic i dróg na terenie Miasta i Gminy Ruciane-Nida” ogłoszonego w dniu 23.09.2010 r. informuje, że w postępowaniu przetargowym do upływu terminu składania wpłynęło 2 oferty.

Na podstawie badania i oceny ofert - najkorzystniejszą, a jednocześnie najtańszą okazała się oznaczona w postępowaniu nr „2” tj. Wykonawcy: Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo -Handlowe „ELEKTROMET” Iwona i Robert Barma, ul. Dolna 2F, 12-230 Biała Piska, spełniająca wszystkie wymogi Zamawiającego postawione Wykonawcom.
Oferta otrzymała łącznie - 100,00 pkt.

Ofertę drugiego Wykonawcy odrzucono z postępowania przetargowego.
Data powstania: wtorek, 12 paź 2010 11:49
Data opublikowania: wtorek, 12 paź 2010 11:55
Data przejścia do archiwum: środa, 20 paź 2010 11:30
Opublikował(a): Jerzy Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1889 razy