BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

Nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia w drodze przetargu
1. Opis nieruchomości - teren pod uprawy rolne,
2. Położenie nieruchomości – Osiniak,
3. Numer działki – 85
4. Numer KW – 21154
5. Powierzchnia nieruchomości do wydzierżawienia – 2700 m2.
6. Wysokość czynszu, jako stawki wyjściowej do przetargu ustala się w wysokości 270,00 zł brutto rocznie. Do pierwszego czynszu zostanie doliczona kwota za publikację ogłoszenia o przetargu w gazecie.
7. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia na okres do 3 lat.
8. Ww. nieruchomość nie jest objęta planem zagospodarowania przestrzennego.
9. Czynsz dzierżawny płatny będzie w ciągu 1-go miesiąca od dnia zawarcia umowy dzierżawy, a za lata następne obowiązywania umowy do 31 marca.
10. Burmistrz Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie zastrzega sobie prawo do jednostronnego obniżania i podwyższania stawki czynszu dzierżawnego.
11. O każdej zmianie stawki czynszu dzierżawnego Wydzierżawiający obowiązany jest powiadomić dzierżawcę do 15 marca roku kalendarzowego, w którym zmiana następuje.
12. Wykaz niniejszy wywiesza się na tablicy ogłoszeń od dnia 21 października 2010 r. do dnia 11 listopada 2010 r.
Data powstania: czwartek, 21 paź 2010 09:34
Data opublikowania: czwartek, 21 paź 2010 10:02
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 15 lis 2010 14:36
Opublikował(a): Jerzy Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1846 razy