BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Informacja o wyborze oferty wykonanie wraz z dostawą i montażem 18 szt. tablic informacyjno – promocyjnych - Gmina Ruciane-Nida

Dot. projektu pn. „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno – ściekowej w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich – MASTERPLAN dla Wielkich Jezior Mazurskich – Gmina Ruciane – Nida” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.
Zamawiający:
Urząd Miasta i Gminy Ruciane – Nida
Al. Wczasów 4
12-220 Ruciane – Nida


Niniejszym informuję, iż w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego na wykonanie wraz z dostawą i montażem 18 szt. tablic informacyjno – promocyjnych na potrzeby projektu pn. „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno – ściekowej w Regionie Wielkich Jezior Mazurskich – MASTERPLAN dla Wielkich Jezior Mazurskich – Gmina Ruciane – Nida” – Zamawiający zdecydował o wyborze oferty złożonej przez Centrum Reklamowe SZAPIEL z Mrągowa o wartości 8.902,00 zł brutto (Wariant II). Zamawiający zdecydował się na wykonanie tablic wraz z ich montażem w miejscu prowadzonej inwestycji. Cena zaoferowana przez Oferenta umożliwia takie rozwiązanie. Do wykonawcy zostanie skierowane stosowne zamówienie. Zapytanie ofertowe przeprowadzono zgodnie z art. 4 pkt 8 Ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. t.j. z 2007 r. Nr 233 poz. 1655). Kryterium wyboru była cena.
Informuję, że zakup jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.
Dziękuję za złożone oferty.

Z poważaniem

Leszek Marek Gryciuk
Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane – Nida
Data powstania: środa, 13 paź 2010 12:27
Data opublikowania: środa, 13 paź 2010 14:22
Data przejścia do archiwum: czwartek, 21 paź 2010 07:55
Opublikował(a): Karol Syta
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1587 razy