BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wyborze oferty na opracowanie portalu internetowego promującego Gminę Ruciane-Nida

Dotyczy projektu pn. „Utworzenie portalu internetowego promującego walory przyrodnicze i bogactwo kulturowe Gminy Ruciane – Nida” dofinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.
Zamawiający:
Gmina Ruciane – Nida
Al. Wczasów 4
12-220 Ruciane – Nida

Niniejszym informuję, iż w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego na opracowanie portalu internetowego promującego Gminę Ruciane-Nida w ramach projektu pn. „Utworzenie portalu internetowego promującego walory przyrodnicze i bogactwo kulturowe Gminy Ruciane – Nida” – Zamawiający zdecydował o wyborze oferty złożonej przez NET P.C. Maciej Czapluk, Gdańsk o wartości netto 8.900,00 zł (wartość brutto 10.858,00 zł). Oferent wykazał się doświadczeniem przy realizacji stron internetowych dla administracji samorządowej oraz państwowej. Doświadczenie udokumentowane zostało protokołami zdawczo-odbiorczymi i wykazem wykonanych usług. Oferent załączył wyczerpującą instrukcję obsługi autorskiego systemu CMS, dokładnie pokazującą koncepcję funkcjonowania portalu. Autorski system CMS, który zostanie wdrożony w ramach utworzenia portalu internetowego promującego Gminę Ruciane-Nida, zawiera rozwiązania umożliwiające łatwe i kompleksowe zarządzanie treścią oraz strukturą serwisu, użytkownikom strony gwarantuje intuicyjność i prostotę obsługi portalu. Dodatkowo oferent załączył przykładowe projekty graficzne, charakteryzujące się przejrzystością i spełnieniem najnowszych trendów w zakresie stylistyki stron internetowych. Oferent zobowiązał się do objęcia wykonanej usługi 24-miesięcznym okresem gwarancyjnym. Znajomość problematyki związanej z tworzeniem serwisów miejskich, a także doświadczenie nabyte podczas ich realizacji daje gwarancję należytego i terminowego zrealizowania przedmiotu zamówienia. Do usługodawcy zostanie skierowane stosowne zamówienie. Zapytanie ofertowe przeprowadzono zgodnie z art. 4 pkt 8 Ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. t.j. z 2007 r. Nr 233 poz. 1655).
Zakup jest dofinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.
Dziękujemy za złożone oferty.
Z poważaniem

Leszek Marek Gryciuk
Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane – Nida
Data powstania: poniedziałek, 18 paź 2010 11:06
Data opublikowania: poniedziałek, 18 paź 2010 12:55
Data przejścia do archiwum: wtorek, 26 paź 2010 10:57
Opublikował(a): Karol Syta
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2016 razy