BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości

przeznaczonej do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U z 2010 roku Nr 102, poz. 651 z późniejszymi zmianami).

1. Położenie nieruchomości : Ruciane-Nida ul. Aleja Wczasów
2. Numer działki : 139/21
3. Powierzchnia działki : 1.146 m2
4. Numer księgi wieczystej KW OL1P/00013020/4
5. Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa nie zabudowana, położona w Rucianem-Nidzie przy ul. Al. Wczasów. W aktualnym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Nieruchomość jest bez obciążeń.
6. Cena wywoławcza netto przedmiotowej nieruchomości wynosi 61.128,00 zł.
7. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stanowi własność Gminy Ruciane-Nida i zgodnie z uchwałą Nr XXXVI/39/2009 Rady Miejskiej w Rucianem-Nidzie, z dnia 26 marca 2009 roku została przeznaczona do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego. 8. Cena sprzedaży nie podlega rozłożeniu na raty. Wymagalna jest w drodze jednorazowej wpłaty przed spisaniem umowy notarialnej. Przedmiotowa sprzedaż opodatkowana jest 22% podatkiem VAT.
9. Umowa notarialna zostanie sporządzona w Kancelarii Notarialnej w Piszu na koszt nabywcy. Nabywca pokrywa również koszty przygotowania dokumentacji do sprzedaży.
10. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, złożyć wnioski o jej nabycie. 11. Właściciel nieruchomości gruntowej będzie wnosić opłaty adiacenckie w przypadku wybudowania urządzeń infrastruktury komunalnej. 12. Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 29.10.2010 roku do dnia 19.11.2010 roku.

Data powstania: piątek, 29 paź 2010 11:54
Data opublikowania:
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 22 lis 2010 12:17
Opublikował(a): Teresa Dąbrowska
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1635 razy