BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NA ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE ZAJĘĆ TECHNICZNO – PLASTYCZNYCH DLA 33 0SÓB

Informacja dot. projektu Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rucianem – Nidzie pn. „W STRONĘ AKTYWNEJ INTEGRACJI” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013.
W związku z przeprowadzonym zapytaniem ofertowym na zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć techniczno – plastycznych dla 33 osób w ramach projektu pn. „W STRONĘ AKTYWNEJ INTEGRACJI” – informuję, że na podstawie przedłożonych ofert Zamawiający zdecydował o wyborze oferty o wartości 7.040,00zł złożonej przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku, Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Piszu. Dziękujemy za złożone oferty.

Wyboru ofert dokonano zgodnie z art. 4 pkt 8 Ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. t.j. z 2007 r. Nr 233 poz. 1655). Dziękujemy za złożone oferty.

Zakup współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Z poważaniem

Krystyna Rudol – Koordynator projektu
Data powstania: środa, 27 paź 2010 08:59
Data opublikowania: środa, 27 paź 2010 10:17
Data przejścia do archiwum: środa, 3 lis 2010 08:43
Opublikował(a): Karol Syta
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1549 razy