BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości

przeznaczonej do zamiany, w wykonaniu uchwały nr XXXVII/46/2009 Rady Miejskiej Ruciane-Nida z dnia 28 kwietnia 2009 roku.
Gmina Ruciane-Nida zamienia:
- udział stanowiący własność Gminy Ruciane-Nida wielkości 94,45/188,75 części w nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem gospodarczym, ozn. nr geod. 30/7, o pow. 609 m2, położonej w Rucianem-Nidzie przy ul. Ogrodniczej, ujawniony w KW OL1P/00007655/9, którego wartość ustalił rzeczoznawca majątkowy na kwotę 12.810,00 zł, ( tj. 34,20/188,75 części dla Pana Jana Ptak, o wartości 4.638,00 zł i 60,25/188,75 części dla Pana Kazimierza Ptak, o wartości 8.172,00 zł)
na udział:
a/wielkości 34,20/188,75 części stanowiący własność Pana Jana Ptaka, o wartości 4.584,00 zł
b/wielkości 60,10/188,75 części stanowiący własność Pana Kazimierza Ptak, o wartości 8.056,00 zł w nieruchomości gruntowej nie zabudowanej ozn. nr geod. 30/8, o pow. 603 m2, położonej w Rucianem-Nidzie przy ul. Ogrodniczej, ujawnionej w KW OL1P/00007655/9
w wyniku którego:
działka nie zabudowana ozn. nr geod. 30/8, o pow. 603 m2 będzie stanowić własność Gminy Ruciane-Nida a Panów: Ptak Jana i Kazimierza będzie stanowić własność działka zabudowana budynkiem gospodarczym, ozn. nr geod. 30/7, o pow. 609 m2, w udziałach: Jan Ptak wielkości 68,40 i Kazimierz Ptak wielkości 120,35 części. Budynek gospodarczy wybudowany przez Panów Ptak dlatego przeniesienie własności następuje na ich rzecz nieodpłatnie.

Strony ustalają cenę zamiany powyższych nieruchomości w wysokości kwot oszacowania przez rzeczoznawcę majątkowego:

Stąd:
Pan Ptak Jan dopłaci Gminie Ruciane-Nida według wyliczenia: 4.638,00 zł – 4.584,00 zł = 54,00 zł plus 22% VAT tj. 11,88 zł = 65,88 zł słownie: sześćdziesiąt pięć złotych i osiemdziesiąt osiem groszy
Pan Ptak Kazimierz dopłaci Gminie Ruciane-Nida według wyliczenia: 8.172,00 zł – 8.056,00 zł = 116,00 zł plus 22% VAT tj. 37,40 zł = 153,40 zł.
Koszt przygotowania dokumentacji do zamiany pokryje Gmina Ruciane-Nida a koszt aktu notarialnego pokryje Jan i Kazimierz Ptak.
Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 5.11.2010 roku do dnia 26.11.2010 rokuData powstania: piątek, 5 lis 2010 14:05
Data opublikowania: piątek, 5 lis 2010 09:36
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 29 lis 2010 12:38
Opublikował(a): Teresa Dąbrowska
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2064 razy