BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI

„Budowa wodociągu wraz z przyłączami domowymi w Rucianem-Nidzie przy ul. Wiejskiej”,
Wszyscy Wykonawcy
zamówienia

Odpowiedź na zapytanie do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

W związku z zapytaniem z dnia 02.11.2010 r. dotyczącym zamówienia publicznego „Budowa wodociągu wraz z przyłączami domowymi w Rucianem-Nidzie przy ul. Wiejskiej”, na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm), Zamawiający – Burmistrz Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie udziela odpowiedzi:

W przedmiarach przewidziano umocnienie wykopu dla sieci w ilości 2907 m2. Trasa wodociągu przebiega w terenie mocno uzbrojonym, w chodnikach i pobliżu istniejących obiektów. Przewidziano dla całego zakresu wykop ręczny, umocniony.
W przypadku przyłączy trasa przebiega głównie przez tereny zielone i umocnienie wykopu przewidziano w ilości 520,23 m2.
Ofertę dotyczącą ilości wykopów i powierzchni zabezpieczających ścian wykopów należy przygotować zgodnie z przedmiarami robót.

Wyjaśnienie nie modyfikuje treści SIWZ, w związku z powyższym nie jest konieczne przedłużenie terminu składania ofert.
Zamawiający, jak i Wykonawcy, są związani niniejszym wyjaśnieniem w równym stopniu, jak treścią SIWZ.

W załączeniu:
- treść zapytania nr 1

Burmistrz Miasta i Gminy

Leszek Marek Gryciuk
Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 5 lis 2010 08:59
Data opublikowania: piątek, 5 lis 2010 09:42
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 15 lis 2010 14:36
Opublikował(a): Jerzy Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2077 razy