BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

PZ-7331-1/133/10
Urząd Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie w oparciu o art. 61 § 1 i 4 K.P.A. oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 wraz z późniejszymi zmianami)
zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na rozbudowie i przebudowie Punktu Alarmowo-Dyspozycyjnego oraz budowie masztu o wysokości 80 m dla instalacji anteny przekaźnikowej systemu monitoringu przeciwpożarowego nadleśnictwa na działce o nr 3118/13 położonej w obrębie Ruciane-Nida, gmina Ruciane-Nida, którego inwestorem jest Nadleśnictwo Maskulińskie.
Jednocześnie informujemy, że na podstawie art. 10 § 1 K.P.A. strony mogą
się wypowiedzieć oraz zgłosić ewentualne żądania lub zastrzeżenia w powyższej sprawie, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego pisma w siedzibie tut. Urzędu (pokój nr 3 w godz. 8oo – 14oo).
Data powstania: poniedziałek, 8 lis 2010 08:37
Data opublikowania: poniedziałek, 8 lis 2010 08:48
Data przejścia do archiwum: środa, 17 lis 2010 09:46
Opublikował(a): Jacek Schramke
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1737 razy