BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wyborze oferty na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu

Dotyczy projektu pn. „Po pierwsze dzieci – Kompleksowe wyposażenie szkół Miasta i Gminy Ruciane - Nida” realizowanego przez Gminę Ruciane – Nida w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013.
Gmina Ruciane – Nida
Al. Wczasów 4
12 – 220 Ruciane – Nida
/ Zamawiający /

GN – 7358/ 150 /10

Niniejszym informuję, iż w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu pn. „Po pierwsze dzieci – Kompleksowe wyposażenie szkół Miasta i Gminy Ruciane - Nida” realizowanego przez Gminę Ruciane – Nida w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013 – Zamawiający zdecydował o wyborze oferty złożonej przez Biuro Biegłego Rewidenta, Danuta Jaworska, Olecko o wartości 2.990,00 zł brutto. Jest to oferta najkorzystniejsza cenowo. Oferent dysponuje odpowiednim przygotowaniem oraz doświadczeniem umożliwiającym wykonanie usługi. Do oferenta zostanie skierowane stosowne zamówienie. Zapytanie ofertowe przeprowadzono zgodnie z art. 4 pkt 8 Ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. t.j. z 2007 r. Nr 233 poz. 1655).
Dziękuję za złożone oferty.

Z poważaniem

Leszek Marek Gryciuk
Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane – Nida
Data powstania: wtorek, 9 lis 2010 07:33
Data opublikowania: środa, 10 lis 2010 09:05
Data przejścia do archiwum: środa, 17 lis 2010 09:46
Opublikował(a): Karol Syta
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2225 razy