BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

ZAWIADOMIENIE O I SESJI RADY MIEJSKIEJ

Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (DZ.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam, że dnia 1 grudnia 2010 r. (środa) o godzinie 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem - Nidzie odbędzie się I sesja Rady Miejskiej Ruciane - Nida.
  Porządek obrad:
 1. Otwarcie obrad I sesji Rady Miejskiej Ruciane - Nida
 2. Wystąpienie Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej
 3. Złożenie ślubowania przez osoby wybrane na radnych Rady Miejskiej Ruciane - Nida.
 4. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 5. Wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej:
  • zgłaszanie kandydatów
  • powołanie Komisji Skrutacyjnej
  • przeprowadzenie tajnego głosowania
  • odczytanie protokołu Komisji Skrutacyjnej
  • podjęcie uchwały stwierdzającej wybór
 6. Przejęcie prowadzenia obrad sesji Rady Miejskiej przez nowo wybranego Przewodniczącego Rady
 7. Zamknięcie obrad I sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Ruciane - Nida w kadencji 2006 - 2010
mgr Dietmar Georg Lange

Niniejsze zawiadomienie stanowi zarazem zaproszenie mieszkańców Gminy Ruciane - Nida do uczestnictwa w obradach.

Data powstania: poniedziałek, 29 lis 2010 12:39
Data opublikowania: poniedziałek, 29 lis 2010 12:51
Data przejścia do archiwum: czwartek, 2 gru 2010 08:02
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1662 razy