BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OBOWIĄZEK USUWANIA ZALEGAJĄCEGO ŚNIEGU I LODU NA OBIEKTACH

KOMUNIKAT POWIATOWEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO W PISZU
    Do obowiązków właścicieli i zarządców należy dbałość o należyty stan techniczny budynku, w tym nie dopuszczanie do przeciążenia konstrukcji budynku przez zalegający na dachu śnieg i lód.
    Wobec tego, przypominamy, że właściciele, zarządcy i administratorzy wszystkich budynków są zobowiązani do odśnieżania dachów. Śnieg i lód powinien być usuwany z dachów, rynien, balkonów i innych elementów budowli - wszędzie tam gdzie może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi i samego budynku. Ponadto należy usuwać sople, bryły, nawisy lodowe i śniegowe, mogące zagrozić bezpieczeństwu osób znajdujących się na ciągach pieszych i jezdnych przebiegających bezpośrednio przy budynku.
    Prace związane z usuwaniem śniegu z dachu muszą być prowadzone z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i przepisów BHP.
    Przypominamy jednocześnie, że niewłaściwe utrzymanie i użytkowanie obiektu budowlanego i nie zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania stanowi przestępstwa zagrożone grzywną nie mniejszą niż 100 stawek dziennych, karą ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku(art. 91a ustawy Prawo budowlane).
    Wypełnianie tych obowiązków będzie na bieżąco monitorowane i sankcjonowane przez pracowników nadzoru budowlanego.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Piszu
Artur Brózio

Data powstania: czwartek, 2 gru 2010 08:30
Data opublikowania: czwartek, 2 gru 2010 08:33
Data przejścia do archiwum: czwartek, 24 mar 2011 13:48
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2597 razy