BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie

Na podstawie art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 wraz ze zmianami) oraz art. 49 KPA


Informuję

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi dojazdowej wzdłuż ul. Mazurskiej w miejscowości Ruciane-Nida, od ronda w km 104+397 drogi krajowej nr 58, na działkach nr: 104/8, 104/13, 104/12, 105/1 oraz 96/4, obręb m. Ruciane-Nida, gmina Ruciane-Nida, Natura 2000.
Inwestorem jest Zakład Usług „DAN” Sp. z o.o., ul. Kopernika 4c/22, 14-200 Iława, działający w imieniu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych Autostrad oddział w Olsztynie.

Akta sprawy znajdują się do wglądu w Urzędzie Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie, Aleja Wczasów 4, pok. nr 3. Od decyzji stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida w terminie 14 dni od dnia ukazania się obwieszczenia.
Data powstania: poniedziałek, 13 gru 2010 13:50
Data opublikowania: wtorek, 14 gru 2010 14:44
Data przejścia do archiwum: wtorek, 28 gru 2010 07:34
Opublikował(a): Kornelia Dawid
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 1751 razy