BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na podstawie art. 37 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2010 roku Nr 102, poz. 651 z późniejszymi zmianami).

1. Położenie nieruchomości gruntowej: Ukta, Gmina Ruciane-Nida.
2. Oznaczona numerem geodezyjnym: 163/2
3. Powierzchnia: 1.800 m2.
4. Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa nie zabudowana, stanowiąca własność Gminy Ruciane-Nida, przeznaczona do sprzedaży bezprzetargowej w wykonaniu uchwały Rady Miejskiej Ruciane-Nida nr LVI/66/2010, z dnia 30.09.2010 roku, w celu poprawy warunków zagospodarowania terenu przyległego ozn. nr geod. 163/1, położonego w Ukcie, wymieniona wyżej.
5. Wartość rynkowa ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego przedmiotowej nieruchomości wynosi netto 11.862,00 zł.
6. Ujawniona jest księdze wieczystej KW 13285.
7. Cenę sprzedaży netto ustalono w kwocie 11.862,00 zł.
8. Cena sprzedaży brutto będzie zawierać podatek VAT w wysokości obowiązującej w 2011 roku. Ponadto nabywca ponosi koszt przygotowania dokumentacji do sprzedaży oraz koszt spisania umowy notarialnej.
9. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, złożyć wnioski o nabycie nieruchomości.
10. Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 14.01.2011 roku do dnia 04.02.2011 roku.


Data powstania: piątek, 14 sty 2011 14:31
Data opublikowania:
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 7 lut 2011 14:35
Opublikował(a): Teresa Dąbrowska
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1540 razy