BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

ZAWIADOMIENIE O SESJI

RM- 0052/03/2010 Ruciane-Nida, 9 grudnia 2010r.


Zawiadamiam, że dnia 17 grudnia 2010r. ( piątek ) o godz.1600
w świetlicy osiedlowej w Rucianem-Nidzie przy ul. Mazurskiej 13 odbędzie się
II sesja Rady Miejskiej.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wystąpienie Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej.
3. Złożenie ślubowania przez radnego Rady Miejskiej Ruciane-Nida.
4. Wybór sekretarza obrad.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przyjęcie i podpisanie protokołu z I sesji Rady Miejskiej z 1 grudnia 2010r.
7. Złożenie ślubowania przez Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane-Nida.
8. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej
- zgłaszanie kandydatów,
- powołanie Komisji Skrutacyjnej,
- przeprowadzenie tajnego głosowania,
- odczytanie protokołu Komisji Skrutacyjnej
- podjecie uchwały stwierdzającej wybór.
9. Wybory przewodniczącego i członków komisji :
- Rewizyjnej,
- Ekonomiczno-Gospodarczej
- Oświaty, Kultury i Sportu,
- Spraw Społecznych, Bezrobocia i Ochrony Zdrowia,
- Rolnictwa i Ładu Przestrzennego,
- Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Turystyki.10. Wnioski i interpelacje radnych.
11. Wolne wnioski.
12. Zamknięcie obrad.Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym - pracodawca zobowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów Gminy.


Niniejsze zawiadomienie stanowi zarazem zaproszenie mieszkańców Gminy Ruciane-Nida do uczestnictwa w obradach.

Data powstania: poniedziałek, 13 gru 2010 14:52
Data opublikowania: poniedziałek, 13 gru 2010 14:56
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 20 gru 2010 09:19
Opublikował(a): Grzegorz Albin
Zaakceptował(a): Grzegorz Albin
Artykuł był czytany: 2232 razy