BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

INFORMACJA O WYBORZE OFERTYNA DOSTAWĘ MEBLI-SP UKTA

Dotyczy projektu Gminy Ruciane – Nida pn. „W stronę dobrej szkoły III”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 – 2013)
W związku z zapytaniem ofertowym na dostawę mebli: 1 szt. regału na książki, 1 szt. regału na zabawki, 1 szt. szafki przeprowadzonym w ramach realizowanego przez Gminę Ruciane – Nida projektu pn. „W stronę dobrej szkoły III”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 – 2013) – niniejszym informuję o wyborze oferty złożonej przez Cezas-Glob Sp. Zo.o., Olsztyn o wartości 1 167,75 zł (Wariant I).

Informuję, że niniejszy zakup jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zgodnie z art. 4 pkt 8 Ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. t.j. z 2007 r. Nr 233 poz. 1655) wobec zamówienia nie stosuje się ustawy Prawo Zamówień Publicznych.


Z poważaniem
z up. Burmistrza Miasta i Gminy
Ruciane – Nida


Barbara Pyrdoł
Data powstania: środa, 15 gru 2010 07:39
Data opublikowania: środa, 15 gru 2010 12:21
Data przejścia do archiwum: czwartek, 23 gru 2010 07:52
Opublikował(a): Karol Syta
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1658 razy