BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Burmistrz Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie, 12-220 Ruciane-Nida, Al. Wczasów 4, tel. 087 prefiks 423 10 36, faks 087 prefiks 423 11 40, ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie chodnika z polbruku (ok. 1060 m2) w Rucianem-Nidzie przy ul. Dworcowej.
Termin realizacji zamówienia – do 31 październik 2004 r.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego, pokój nr 9.
Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami są:
Jerzy Waszkiewicz – inspektor Ref. GKI, tel. 087 prefiks 423 10 36 w. 37, w godz. 800- 1400, pokój nr 9.
Artur Chudzik – młodszy ref Ref. GKI, tel. 087 prefiks 423 10 36 w. 31, w godz. 800- 1400, pokój nr 8.
Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, pokój nr 15 (sekretariat) lub przesyłać na adres zamawiającego.
Termin składania ofert upływa dnia 12 październik 2004 r., godz. 9 00.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 12 października 2004 r. o godz. 9 30 w siedzibie zamawiającego, pokój nr 4.
Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną kwalifikacją.
W przetargu mogą brać udział oferenci spełniający warunki zawarte w art. 24 ust 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz warunki dodatkowe:
Spełniają wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

- cena - 100 %

Data powstania: poniedziałek, 27 wrz 2004 13:07
Data opublikowania: wtorek, 28 wrz 2004 14:10
Data przejścia do archiwum: piątek, 22 paź 2004 06:48
Opublikował(a): Jerzy Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Leszek Marek Gryciuk
Artykuł był czytany: 2659 razy