BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NA DOSTAWĘ MATERIAŁÓW BIUROWYCH-PRZEDSZKOLE

W związku z zapytaniem ofertowym na dostawę materiałów biurowych przeprowadzonym w ramach realizowanego przez Gminę Ruciane – Nida projektu pn. „Wyrównywanie szans dla najmłodszych z Przedszkolem w Rucianem – Nidzie”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 – 2013) – niniejszym informuję o wyborze oferty złożonej przez KOMAX 9, Olsztyn o wartości 796,80 zł brutto.

Do oferenta zostanie skierowane stosowne zamówienie. Wyboru oferty dokonano zgodnie z art. 4 pkt 8 Ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. t.j. z 2007 r. Nr 233 poz. 1655).


Z poważaniem


z up. Burmistrza Miasta i Gminy
Ruciane – Nida
Marianna Fiećko
Data powstania: środa, 15 gru 2010 12:54
Data opublikowania: środa, 15 gru 2010 13:12
Data przejścia do archiwum: czwartek, 23 gru 2010 07:52
Opublikował(a): Karol Syta
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1811 razy