BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE O III SESJI RADY MIEJSKIEJ

Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (DZ.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam, że dnia 30 grudnia 2010 r. (czwartek) o godzinie 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem - Nidzie odbędzie się III sesja Rady Miejskiej Ruciane - Nida.
  Porządek obrad:

  A. CZĘŚĆ ORGANIZACYJNA:
 1. Otwarcie obrad.
 2. Wybór sekretarza obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie i podpisanie protokołu z II sesji Rady Miejskiej Ruciane - Nida z dnia 17 grudnia 2010 r.

 5. B. CZĘŚĆ SPRAWOZDAWCZO - INFORMACYJNA
 6. Odpowiedź na wnioski i interpelacje radnych zgłoszone na II sesji Rady miejskiej Ruciane - Nida w dniu 17 grudnia 2010 r.
 7. Sprawozdanie Burmistrza MiG Ruciane - Nida z działalności między sesjami.

 8. C. CZĘŚĆ UCHWAŁODAWCZA
 9. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w następujących sprawach:
  • zatwierdzenia taryfy na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.
  • ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane - Nida
  • zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2010 r.

  D. STATUTOWE ELEMENTY OBRAD:
 10. Wnioski i interpelacje radnych.
 11. Wolne wnioski.
 12. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Ruciane - Nida
Waldemar Kukiełko

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym - pracodawca zobowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów Gminy.

Niniejsze zawiadomienie stanowi zarazem zaproszenie mieszkańców Gminy Ruciane - Nida do uczestnictwa w obradach.

Data powstania: czwartek, 23 gru 2010 09:56
Data opublikowania: czwartek, 23 gru 2010 11:16
Data przejścia do archiwum: piątek, 31 gru 2010 12:45
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2331 razy