BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI


Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida działając na podstawie uchwały Rady Miejskiej Ruciane-Nida nr LI/18/2010, z dnia 25 marca 2010 roku podaje informację, że Gmina Ruciane-Nida nabywa bezprzetargowo prawo użytkowania wieczystego, trwające do dnia 2.10.2077 roku, od Spółdzielni Mieszkaniowej w Rucianem-Nidzie przy ul. Zielonej 40, nieruchomości gruntowej ozn. nr geod. 262/2, o pow. 66 m2, położonej w Rucianem-Nidzie przy ul. Kwiatowej, na której znajduje się jezdnia i chodnik.
Nieruchomość ujawniona jest w księdze wieczystej KW OL1P/00009293/7.
Wartość prawa użytkowania wieczystego przedmiotowej nieruchomości została ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego Pana Krzysztofa Jórzaka 18 maja 2010 roku na kwotę 5.194,00 zł.
Koszt przygotowania dokumentacji do sprzedaży oraz koszty notarialne pokryje Gmina Ruciane-Nida.
Wykaz nieruchomości wywiesza się na okres 21 dni w siedzibie właściwego urzędu, a ponadto informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej, a także na stronach internetowych tutejszego urzędu,
w okresie od dnia 14.01.2011 roku do dnia 04.02.2011 roku..

Data powstania: piątek, 14 sty 2011 12:46
Data opublikowania: piątek, 21 sty 2011 08:42
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 7 lut 2011 14:35
Opublikował(a): Teresa Dąbrowska
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1576 razy