BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na lata 2011-2013.

Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida informuje, iż zostały rozpoczęte prace nad Programem współpracy Gminy Ruciane-Nida z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w Gminie Ruciane-Nida na lata 2011 – 2013 i zaprasza przedstawicieli organów pozarządowych działających na terenie Gminy Ruciane-Nida do wnoszenia propozycji dotyczących zawartych dokumentów w terminie od 7 do 17 stycznia 2011 r. osobiście, drogą pocztową na adres urzędu lub elektroniczną na adres e-mail: umig@ruciane-nida.pl.

Jako materiał wyjściowy do składanych sugestii proszę potraktować Program współpracy Gminy Ruciane-Nida z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w Gminie Ruciane-Nida na lata 2011 – 2013, dostępny na stronie internetowej www.bip.ruciane-nida.pl

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 5a, ust. 4 znowelizowanej ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariatu - Program współpracy Gminy Ruciane-Nida z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w Gminie Ruciane-Nida na lata 2011 – 2013 w art. 3, ust. 3 zawiera w szczególności:

 • cel główny i cele szczegółowe programu,
 • zasady współpracy,
 • zakres przedmiotowy,
 • formy współpracy, o których mowa w art. 5, ust.2 ustawy,
 • przewidziane zadania publiczne,
 • okres realizacji programu,
 • sposób realizacji programu,
 • wysokość środków przeznaczonych na realizację programu,
 • sposób oceny realizacji programu,
 • informacje o sposobie tworzenia programu oraz o przebiegu konsultacji,
 • tryb powoływania oraz zasady działania komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert.

Państwa uwagi będą niezwykle pomocne w tworzeniu projektu programu współpracy Gminy Ruciane-Nida z organizacjami pozarządowymi, które zostały Państwu przedstawione do konsultacji. za pośrednictwem strony internetowej.

Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida
Zbigniew Janusz Opalach

Data powstania: środa, 5 sty 2011 13:09
Data opublikowania: środa, 5 sty 2011 13:21
Data przejścia do archiwum: czwartek, 10 sty 2013 10:09
Opublikował(a): Jacek Izdebski
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 3646 razy