BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na podstawie art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2010 roku Nr 102, poz. 651 z późniejszymi zmianami).

1.Położenie nieruchomości gruntowej: Ukta, Gmina Ruciane-Nida.
2.Oznaczona numerem geodezyjnym: 215/3 i 214/2
3.Powierzchnia: 197 m2 i 110 m2.
4.Przedmiotem sprzedaży są dwie nieruchomości gruntowe zabudowane, stanowiące własność Gminy Ruciane-Nida, przeznaczone do sprzedaży bezprzetargowej w wykonaniu uchwały Rady Miejskiej Ruciane-Nida nr LVII/83/2010, z dnia 28.10.2010 roku.
5.Wartość rynkowa ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego przedmiotowych nieruchomości wynosi netto 3.785,00 zł.
6.Ujawnione są w księdze wieczystej KW 13285.
7.Cenę sprzedaży netto ustalono w kwocie 3.785,00 zł.
8.Cena sprzedaży brutto wyniesie 4.655,55 zł, w tym 23% VAT w kwocie 870,55 zł.. Ponadto nabywca ponosi koszt przygotowania dokumentacji do sprzedaży oraz koszt spisania umowy notarialnej.
9.Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, złożyć wniosek o nabycie nieruchomości.
10.Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 14.01.2011 roku do dnia 04.02.2011 roku.Data powstania: piątek, 14 sty 2011 13:32
Data opublikowania: piątek, 21 sty 2011 08:42
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 7 lut 2011 14:35
Opublikował(a): Teresa Dąbrowska
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1687 razy