BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości

Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida w wykonaniu uchwały Rady Miejskiej Ruciane-Nida nr LVII/80/2010, z dnia 28 października 2010 roku podaje do publicznej wiadomości informację, że Gmina Ruciane-Nida nabywa na mienie Gminy, bezprzetargowo nieruchomości gruntowe niżej wymienione:
- ozn. nr geod. 107/5, o pow. 103 m2, położona w Osiniaku,
KW 6374, cena nabycia 5.301,00 zł,
- ozn. nr geod. 16/1, o pow. 120 m2, położona w Wygrynach,
KW OL1P/00006347/0, cena nabycia 6.176,00 zł.
Wartość przedmiotowych nieruchomości została ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego Pana Wiesława Stankiewicza.
Koszt przygotowania dokumentacji do sprzedaży oraz koszty notarialne pokryje Gmina Ruciane-Nida.
Wykaz nieruchomości wywiesza się na okres 21 dni w siedzibie właściwego urzędu, a ponadto informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej, a także na stronach internetowych tutejszego urzędu,
w okresie od dnia 21.01.2011 roku do dnia 11.02.2011 roku.


Data powstania: piątek, 21 sty 2011 09:38
Data opublikowania: piątek, 21 sty 2011 10:25
Data przejścia do archiwum: wtorek, 15 lut 2011 08:56
Opublikował(a): Teresa Dąbrowska
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1879 razy