BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

OBWIESZCZENIE

PZ-7331-1/5/11
Urząd Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie w oparciu o art. 61 § 1 i 4 K.P.A. oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 wraz z późniejszymi zmianami)
zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie zespołu boisk sportowych (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne) wraz z budynkiem sanitarno-szatniowym w ramach projektu "Orlik 2012" na działce o nr 269 położonej w obrębie Ruciane-Nida, którego inwestorem jest Gmina Ruciane-Nida.
Jednocześnie informujemy, że na podstawie art. 10 § 1 K.P.A. strony mogą
się wypowiedzieć oraz zgłosić ewentualne żądania lub zastrzeżenia w powyższej sprawie, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego pisma w siedzibie tut. Urzędu (pokój nr 3 w godz. 8oo – 14oo).
Data powstania: czwartek, 27 sty 2011 12:58
Data opublikowania: czwartek, 27 sty 2011 14:17
Data przejścia do archiwum: piątek, 4 lut 2011 07:22
Opublikował(a): Jacek Schramke
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1781 razy