BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE

PZ-7331-1/5/11
Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane-Nida podaje do wiadomości, iż działając podstawie art. 106 k.p.a. oraz art. 53 ust. 4 pkt. 8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wniósł o uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla zamierzenia polegającego na budowie zespołu boisk sportowych w ramach projektu „Orlik 2012” wraz z niezbędnym zapleczem na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 269 położonej w obrębie Ruciane-Nida, gmina Ruciane-Nida, którego inwestorem jest Gmina Ruciane-Nida.
Data powstania: wtorek, 1 lut 2011 11:18
Data opublikowania: wtorek, 1 lut 2011 11:27
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 7 lut 2011 14:35
Opublikował(a): Jacek Schramke
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1878 razy