BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o rozpoczęciu prac nad Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta i Gminy Ruciane – Nida.

Ruciane – Nida, dn. 11 / 02 / 2011 r.


Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane – Nida

informuje o rozpoczęciu prac nad Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta i Gminy Ruciane – Nida.


Zamierzeniem Gminy Ruciane – Nida jest opracowanie i wdrożenie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta i Gminy Ruciane – Nida w celu osiągnięcia zrównoważonego i długoterminowego rozwoju pomocy społecznej, wyrównywania warunków życia i pracy poprzez zaspokajanie potrzeb ludności w różnym wieku, usuwania nierówności społecznych, kształtowania stosunków społecznych. Dokument składać się będzie z syntetycznej diagnozy stanu istniejącego, analizy słabych i mocnych stron, szans i zagrożeń oraz celów strategicznych.

Główne etapy prac nad Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta i Gminy Ruciane – Nida:
1) Zebranie danych o sytuacji w gminie (diagnoza), w tym statystycznych i rejestrowych, badania społeczności gminy.
2) Analiza zebranych danych i informacji.
3) Przeprowadzenie otwartych warsztatów.
4) Opracowanie i zredagowanie tekstu strategii.
5) Konsultacje społeczne strategii.
1) Przedstawienie projektu strategii do uchwalenia przez Radę Miejską Ruciane – Nida.
6) Uchwalenie strategii.

Na podstawie Zarządzenia Nr 9/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Ruciane – Nida z dnia 01.02.2011r. (dokument w załączeniu) do pracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta i Gminy Ruciane – Nida został powołany Zespół Zadaniowy w składzie:
1) Krystyna Rudol – przewodnicząca Zespołu,
2) Karol Syta.
3) Maria Murzyn.
4) Ewa Rakowska.
5) Lilla Pysznik.

W związku z powyższym do udziału w pracach nad strategią zapraszam wszystkich zainteresowanych. Osobami upoważnionymi do udzielania szczegółowych informacji na temat strategii są: Krystyna Rudol – Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rucianem – Nidzie (tel. 087 425-44-38) oraz Karol Syta – Kierownik Referatu Informacji, Promocji i Funduszy Unijnych UMiG Ruciane – Nida (tel. 087 425-44-37, k.syta@ruciane-nida.pl).


Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane – Nida

Zbigniew Janusz Opalach
Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 11 lut 2011 14:07
Data opublikowania: piątek, 11 lut 2011 14:16
Data przejścia do archiwum: środa, 23 lis 2011 10:38
Opublikował(a): Karol Syta
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2648 razy