BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Zaproszenie do wzięcia udziału w I Warsztatach dot. opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

Ruciane – Nida, dn. 11 / 02 / 2011 r.


Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane – Nida

zaprasza wszystkich zainteresowanych
do wzięcia udziału w I Warsztatach dot. opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta i Gminy Ruciane-Nida.

Miejsce: Urząd Miasta i Gminy Ruciane – Nida, Al. Wczasów 4, 12-220 Ruciane – Nida
(Sala nr 4).
Termin: 18 / 02 / 2011r. (Piątek, godz. 10.00).

Celem I Warsztatów jest zdefiniowanie problemów i wizji rozwiązywania problemów społecznych Miasta i Gminy Ruciane – Nida.

Przeprowadzenie I Warsztatów przy udziale przedstawicieli różnych środowisk umożliwi wnikliwe przeanalizowanie problemów i opracowanie wizji ich skutecznego rozwiązywania lub zapobiegania. W dalszej kolejności realizowane będą kolejne dwa warsztaty: Warsztat II (Cele strategii i działania), Warsztat III (Założenia wdrożeniowe, monitoring i ewaluacja).

Zamierzeniem Gminy Ruciane – Nida jest opracowanie i wdrożenie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta i Gminy Ruciane – Nida w celu osiągnięcia zrównoważonego i długoterminowego rozwoju pomocy społecznej, wyrównywania warunków życia i pracy poprzez zaspokajanie potrzeb ludności w różnym wieku, usuwania nierówności społecznych, kształtowania stosunków społecznych. Dokument składać się będzie z syntetycznej diagnozy stanu istniejącego, analizy słabych i mocnych stron, szans i zagrożeń oraz celów strategicznych.

Warsztaty są jednym z etapów procesu opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta i Gminy Ruciane – Nida. Kolejne etapy to:
1) Opracowanie wersji roboczej strategii.
2) Opracowanie i zredagowanie tekstu strategii.
3) Konsultacje społeczne strategii.
4) Przedstawienie projektu strategii do uchwalenia przez Radę Miejską Ruciane – Nida.
5) Uchwalenie strategii.

Warsztaty będą prowadzone przy udziale pracowników Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Osobami upoważnionymi do udzielania szczegółowych informacji na temat strategii są: Krystyna Rudol – Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rucianem – Nidzie (tel. 087 425-44-38) oraz Karol Syta – Kierownik Referatu Informacji, Promocji i Funduszy Unijnych UMiG Ruciane – Nida (tel. 087 425-44-37, k.syta@ruciane-nida.pl).


Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane – Nida

Zbigniew Janusz Opalach
Data powstania: piątek, 11 lut 2011 14:10
Data opublikowania: piątek, 11 lut 2011 14:16
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 21 lut 2011 08:42
Opublikował(a): Karol Syta
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1927 razy