BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA

O WYBORZE OFERTY I WYNIKU POSTĘPOWANIA
Burmistrz Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie, w nawiązaniu do zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Usługi transportowe i remontowe sprzętem mechanicznym na terenie Miasta i Gminy Ruciane-Nida” ogłoszonego w dniu 15.02.2011 r. informuje, że w postępowaniu przetargowym do upływu terminu składania wpłynęło 4 oferty.
Na podstawie badania i oceny ofert - najkorzystniejszą, a jednocześnie najtańszą okazała się oznaczona w postępowaniu nr „3” tj. Wykonawcy: Usługi Różne Tomasz Bugnacki, ul. 11-Listopada 12, 12-220 Ruciane-Nida, spełniająca wszystkie wymogi Zamawiającego postawione Wykonawcom.
Oferta otrzymała łącznie - 100,00 pkt.
W postępowaniu przetargowym wpłynęło jeszcze dwie oferty spełniające wymogi i podlegające ocenie przez Zamawiającego od Wykonawców:
1. Wynajem Sprzętu Budowlanego „MARPO” Mariusz Buziewicz, Popowo 9A, 19-200 Grajewo.
Oferta otrzymała łącznie – 32,23 pkt .
2. Olszewski Janusz Robert Usługi Transportowe, ul. Warszawska 49, 12-200 Pisz.
Oferta otrzymała łącznie – 72,50 pkt .

Jeden Wykonawca został wykluczonych, a ofertę uznano za odrzuconą z postępowania przetargowego.
Data powstania: czwartek, 3 mar 2011 11:18
Data opublikowania: czwartek, 3 mar 2011 11:25
Data przejścia do archiwum: piątek, 11 mar 2011 11:40
Opublikował(a): Jerzy Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2202 razy