BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

Nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia
1. Opis nieruchomości - teren pod usługi - parking,
2. Położenie nieruchomości – Ruciane-Nida,
3. Numer działki – cz. 115/83
4. Numer KW – OL1P/00013032/1
5. Powierzchnia nieruchomości do wydzierżawienia – 630 m2.
6. Wysokość czynszu zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza wynosi 0,30 zł/m2 + VAT miesięcznie.
7. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia na okres do 3 lat.
8. Ww. nieruchomość w planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest jako teren usług, handlu i gastronomi.
9. Czynsz dzierżawny płatny będzie w ciągu 1-go miesiąca od dnia zawarcia umowy dzierżawy, a za lata następne obowiązywania umowy do 31 marca.
10. Burmistrz Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie zastrzega sobie prawo do jednostronnego obniżania i podwyższania stawki czynszu dzierżawnego.
11. O każdej zmianie stawki czynszu dzierżawnego Wydzierżawiający obowiązany jest powiadomić dzierżawcę do 15 marca roku kalendarzowego, w którym zmiana następuje.
12. Wykaz niniejszy wywiesza się na tablicy ogłoszeń od dnia 04 marca 2011 r. do dnia 25 marca 2011 r.
Data powstania: piątek, 4 mar 2011 13:47
Data opublikowania:
Data przejścia do archiwum: wtorek, 29 mar 2011 10:38
Opublikował(a): Jerzy Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1792 razy