BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o wyborze ofert na wykonanie wraz z dostawą materiałów informacyjno – promocyjnych

Ruciane – Nida, dn. 16 / 03 / 2011r.

Zamawiający:
Gmina Ruciane – Nida
Al. Wczasów 4,
12-220 Ruciane – Nida


Informacja o wyborze ofert
na wykonanie wraz z dostawą materiałów informacyjno – promocyjnych


W związku z przeprowadzonym zapytaniem ofertowym na wykonanie wraz z dostawą materiałów informacyjno – promocyjnych (gadżetów) – niniejszym informuję, że najkorzystniejsza oferta została złożona przez „Darek Bajda – FIORI Agencja Reklamowa, Szczecin” o wartości 5.027,26zł. Kryterium wyboru ofert: cena.
W związku z powyższym do ww. oferenta zostanie skierowane stosowne zamówienie.Z poważaniem


Zbigniew Janusz Opalach

Burmistrz Miasta i Gminy Ruciane – Nida
Data powstania: środa, 16 mar 2011 07:47
Data opublikowania: środa, 16 mar 2011 11:17
Data przejścia do archiwum: czwartek, 24 mar 2011 12:39
Opublikował(a): Karol Syta
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1852 razy