BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA

O WYBORZE OFERTY I WYNIKU POSTĘPOWANIA
Burmistrz Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie, w nawiązaniu do zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę żwiru-pospółki na teren Miasta i Gminy Ruciane-Nida” ogłoszonego w dniu 01.03.2011 r. informuje, że w postępowaniu przetargowym do upływu terminu składania wpłynęło 5 ofert.

Na podstawie badania i oceny ofert - najkorzystniejszą, a jednocześnie najtańszą okazała się oznaczona w postępowaniu nr „5” tj. Wykonawcy: Henryk Leszczyński, ul. Usługowa 10, 12-200 Pisz, spełniająca wszystkie wymogi Zamawiającego postawione Wykonawcom.
Oferta otrzymała łącznie - 100,00 pkt.
W postępowaniu przetargowym wpłynęło jeszcze trzy oferty spełniające wymogi i podlegające ocenie przez Zamawiającego od Wykonawców:
1. Spółka Jawna „ŻWIREK” Adam Skwiot, Edward Załęski, Brejdyny 68, 11-710 Piecki
Oferta otrzymała łącznie – 76,10 pkt.
2. Olszewski Janusz Robert Usługi Transportowe, 12-200 Pisz, ul. Warszawska 49
Oferta otrzymała łącznie – 70,02 pkt.
3. ŻWIROWNIA Usługi Ziemno-Budowlane Cezary Leszczyński, ul. Tęczowa 16, 12-200 Pisz
Oferta otrzymała łącznie – 97,79 pkt .

Jeden Wykonawca został wykluczony, a ofertę uznano za odrzuconą z postępowania
Data powstania: poniedziałek, 21 mar 2011 09:34
Data opublikowania: poniedziałek, 21 mar 2011 10:50
Data przejścia do archiwum: wtorek, 29 mar 2011 10:38
Opublikował(a): Jerzy Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2393 razy