BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NA DOSTAWĘ MATERIAŁÓW BIUROWYCH-PRZEDSZKOLE

Ruciane – Nida, dn. 21 / 03 / 2011 r.

GMINA RUCIANE – NIDA
Biuro projektu:
Przedszkole Miejskie w Rucianem – Nidzie,
ul. Gwarna 2, 12 – 221 Ruciane – Nida
(Tel./ Fax. 087 423-64-41)

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NA DOSTAWĘ MATERIAŁÓW BIUROWYCH

W związku z zapytaniem ofertowym na dostawę materiałów biurowych przeprowadzonym w ramach realizowanego przez Gminę Ruciane – Nida projektu pn. „Wyrównywanie szans dla najmłodszych z Przedszkolem w Rucianem – Nidzie”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 – 2013) – niniejszym informuję o wyborze oferty złożonej przez PHU RENOMA, Pisz o wartości 830,55zł brutto.

Do oferenta zostanie skierowane stosowne zamówienie. Wyboru oferty dokonano zgodnie z art. 4 pkt 8 Ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. t.j. z 2007 r. Nr 233 poz. 1655).


Z poważaniem


z up. Burmistrza Miasta i Gminy
Ruciane – Nida
Marianna Fiećko
Data powstania: środa, 23 mar 2011 06:57
Data opublikowania: środa, 23 mar 2011 08:35
Data przejścia do archiwum: czwartek, 31 mar 2011 11:38
Opublikował(a): Karol Syta
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1934 razy