BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Odpowiedź na pismo

GN-7624/1/11
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
Wydział Spraw Terenowych I ul. Wojska Polskiego 1
82-300 Elbląg


W odpowiedzi na pismo znak WSTE.430.8.1.2011.JM z dnia 8 marca 2011 dot. udzielenia wyjaśnień w sprawie wydania opinii co do konieczności sporządzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej sieci telefonii komórkowej PLUS wraz z zasilaniem, działka nr 87/20, obręb m. Ruciane-Nida, gmina Ruciane-Nida, Natura 2000 Urząd Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie informuje, iż przedmiotowe postępowanie jest prowadzone w związku z wnioskiem pani Wioletty Doniec, występującej w imieniu POLKOMTEL S.A. w Warszawie, z dnia 14 stycznia 2011 r. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia, poprawionym po wezwaniu Urzędu Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie znak GN_7624/1/11 z dnia 15 lutego 2011 r. Odpowiedzi na pytanie, czy przedmiotowe postępowanie jest prowadzone w trybie odwoławczym, w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr IGR.II.7111-1900-05/10 z dnia 26 listopada 2010 r. uchylająca w całości i przekazującą do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji decyzję Starosty Piskiego Nr WZB-7351/312/10 z dnia 27 sierpnia 2010 r. orzekającą o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzielającą POLKOMTEL S.A. pozwolenia na budowę udzieli w formie pisemnej Arpro Pracownia Projektowa Sp. z o.o., ul. Płowce 1, 153 Gdańsk, działająca w imieniu POLKOMTEL S.A.

Data powstania: czwartek, 31 mar 2011 07:47
Data opublikowania: piątek, 25 mar 2011 11:37
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 4 kwi 2011 08:59
Opublikował(a): Kornelia Dawid
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1873 razy