BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Pismo

GN-7624/1/11
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
Wydział Spraw Terenowych I ul. Wojska Polskiego 1
82-300 Elbląg


W odpowiedzi na pismo znak WSTE.430.8.1.2011.JM z dnia 8 marca 2011 dot. udzielenia wyjaśnień w sprawie wydania opinii co do konieczności sporządzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej sieci telefonii komórkowej PLUS wraz z zasilaniem, działka nr 87/20, obręb m. Ruciane-Nida, gmina Ruciane-Nida, Natura 2000 w kwestii zapytania, czy przedmiotowe postępowanie jest prowadzone w trybie odwoławczym, w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr IGR.II.7111-1900-05/10 z dnia 26 listopada 2010 r. uchylająca w całości i przekazującą do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji decyzję Starosty Piskiego Nr WZB-7351/312/10 z dnia 27 sierpnia 2010 r. orzekającą o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzielającą POLKOMTEL S.A. pozwolenia na budowę przesyłam odpowiedź pisemną Arpro Pracownia Projektowa Sp. z o.o., ul. Płowce 1, 153 Gdańsk, działająca w imieniu POLKOMTEL S.A.
Data powstania: wtorek, 5 kwi 2011 10:50
Data opublikowania:
Data przejścia do archiwum: środa, 13 kwi 2011 09:40
Opublikował(a): Kornelia Dawid
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1701 razy