BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Pismo

GN-7624/1/11
Warmińsko-Mazurski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny
ul. Żołnierska 16
10-561 OlsztynW odpowiedzi na pismo znak ZNS.9082.3.1.2011.Z.2 z dnia 7 marca 2011 r. dot. udzielenia wyjaśnień w sprawie wydania opinii co do konieczności sporządzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej sieci telefonii komórkowej PLUS wraz z zasilaniem, działka nr 87/20, obręb m. Ruciane-Nida, gmina Ruciane-Nida, Natura 2000 przesyłam odpowiedź pisemną Arpro Pracownia Projektowa Sp. z o.o., ul. Płowce 1, 153 Gdańsk, działająca w imieniu POLKOMTEL S.A. wraz z kompletem brakującej dokumentacji.
Data powstania: wtorek, 5 kwi 2011 10:53
Data opublikowania: środa, 6 kwi 2011 10:06
Data przejścia do archiwum: środa, 13 kwi 2011 09:40
Opublikował(a): Kornelia Dawid
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1843 razy