BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA

O WYBORZE OFERTY I WYNIKU POSTĘPOWANIA
Burmistrz Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie, w nawiązaniu do zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę materiałów do budowy i remontu chodników i placów na terenie Miasta i Gminy Ruciane-Nida” ogłoszonego w dniu 24.03.2011 r. informuje, że w postępowaniu przetargowym do upływu terminu składania wpłynęło 5 ofert.

Na podstawie badania i oceny ofert - najkorzystniejszą, a jednocześnie najtańszą okazała się oznaczona w postępowaniu nr „4” tj. Wykonawcy: „ABW Superbruk” Sp. z o. o. Hryniewicze, Gm. Juchnowiec, 15-001 Białystok, skr. pocz. 383, spełniająca wszystkie wymogi Zamawiającego postawione Wykonawcom.
Oferta otrzymała łącznie - 100,00 pkt.
W postępowaniu przetargowym wpłynęło jeszcze cztery oferty spełniające wymogi i podlegające ocenie przez Zamawiającego od Wykonawców:
1. Przedsiębiorstwo „BAMARED” Barbara Witkowska, 12-200 Pisz, ul. Piaskowa 1/28,
Oferta otrzymała łącznie – 70,68
2. PPHU MACKIEWICZ Danuta Genowefa Mackiewicz, 18-400 Łomża, ul. Al. J. Piłsudskiego 117 A
Oferta otrzymała łącznie – 94,96 pkt .
3. „BUDROMAT” Leszek Kuprel Kostka Brukowa i Galanteria Betonowa, 19-100 Mońki, ul. Kościelna 59
Oferta otrzymała łącznie – 98,94 pkt.
4. Zakład Produkcji Elementów Budowlanych i Kruszywa A. Męczykowski Spółka Jawna, 18-420 Jedwabne, Kaimy 20
Oferta otrzymała łącznie – 82,54 pkt
Data powstania: środa, 6 kwi 2011 09:11
Data opublikowania: środa, 6 kwi 2011 09:16
Data przejścia do archiwum: czwartek, 14 kwi 2011 14:38
Opublikował(a): Jerzy Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2155 razy