BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

Nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
1. Opis nieruchomości - teren pod plażę ogólnodostępną.
2. Położenie nieruchomości – Piaski
3. Numer działki – 32/10.
4. Numer KW – 13642.
5. Powierzchnia nieruchomości do wydzierżawienia – 1468 m2.
6. Wysokość czynszu dzierżawnego zgodnie z postanowieniem Burmistrza wynosi 12.503,60 zł brutto rocznie.
7. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia na okres do 3 lat.
8. Ww. nieruchomość nie jest objęta planem zagospodarowania przestrzennego.
9. Pierwszy czynsz dzierżawny płatny będzie w ciągu 1-go miesiąca od dnia zawarcia umowy dzierżawy, a za lata następne obowiązywania umowy do 31 marca.
10. O każdej zmianie stawki czynszu dzierżawnego Wydzierżawiający obowiązany jest powiadomić dzierżawcę do 15 marca roku kalendarzowego, w którym zmiana następuje.
11. Burmistrz Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie zastrzega sobie prawo do jednostronnego obniżania i podwyższania stawki czynszu dzierżawnego.
12. Nieruchomość jest przeznaczona pod plażę ogólnodostępną – niepłatną.
13. Dzierżawca nie będzie mógł budować jakichkolwiek obiektów i prowadzić innych inwestycji oprócz urządzenia kąpieliska zgodnie z przepisami (wymogami) ustawowymi.
14. Dopuszcza się prowadzenie działalności gospodarczej ze stoiska po wcześniejszym uzgodnieniu z Urzędem Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie (np.: sprzedaż pamiątek, lodów, napoi itp.).
15. Na działce będzie obowiązywał zakaz wjazdu samochodów osobowych i transportowych.
16. Wykaz niniejszy wywiesza się na tablicy ogłoszeń od dnia 22 kwietnia 2011 r. do dnia 13 maja 2011 r.
Data powstania: piątek, 22 kwi 2011 08:41
Data opublikowania: piątek, 22 kwi 2011 07:51
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 16 maj 2011 11:45
Opublikował(a): Jerzy Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2345 razy