BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

Nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
1. Opis nieruchomości - teren pod usługi - parking,
2. Położenie nieruchomości – Ruciane-Nida,
3. Numer działki – 119/5
4. Numer KW – 13032
5. Powierzchnia nieruchomości do wydzierżawienia – 1488 m2.
6. Wysokość czynszu zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza wynosi 2.560,00 zł + VAT rocznie.
7. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia na okres do 10 lat.
8. Ww. nieruchomość w planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest pod usługi, handel, gastronomię..
9. Czynsz dzierżawny płatny będzie w ciągu 1-go miesiąca od dnia zawarcia umowy dzierżawy, a za lata następne obowiązywania umowy do 31 marca.
10. Burmistrz Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie zastrzega sobie prawo do jednostronnego obniżania i podwyższania stawki czynszu dzierżawnego.
11. O każdej zmianie stawki czynszu dzierżawnego Wydzierżawiający obowiązany jest powiadomić dzierżawcę do 15 marca roku kalendarzowego, w którym zmiana następuje.
12. Wykaz niniejszy wywiesza się na tablicy ogłoszeń od dnia 06 maja 2011 r. do dnia 27 maja 2011 r.
Data powstania: piątek, 6 maj 2011 12:19
Data opublikowania:
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 30 maj 2011 10:07
Opublikował(a): Jerzy Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1455 razy