BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ POMOCY DYDAKTYCZNYCH NA POTRZEBY ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH Z MATEMATYKI - SP UKTA

Zapytanie ofertowe dotyczy projektu Gminy Ruciane – Nida pn. „W STRONĘ DOBREJ SZKOŁY III” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013.
Uwaga! W ZAPYTANIU OFERTOWYM NA DOSTAWĘ POMOCY DYDAKTYCZNYCH NA POTRZEBY ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH Z MATEMATYKI, który został ogłoszony w dniu wczorajszym termin składania ofert omyłkowo określono na dzień 26.06.2011r. Termin składania ofert upływa dnia 26.05.2011r. Przepraszamy.
Data powstania: środa, 11 maj 2011 07:10
Data opublikowania: środa, 11 maj 2011 07:15
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 30 maj 2011 10:07
Opublikował(a): Karol Syta
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1864 razy