BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAWIADOMIENIE

o zakończeniu postępowania
Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami), zawiadamiam strony postępowania że tut. Organ, zakończył postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej sieci telefonii komórkowej PLUS wraz z zasilaniem, działka nr 87/20, obręb m. Ruciane-Nida, gmina Ruciane-Nida, Natura 2000., wszczęte na wniosek Arpro Pracownia Projektowa Sp. z o.o., działającej w imieniu POLKOMTEL S.A.
W związku z powyższym z materiałami dotyczącymi sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędzie Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie, Aleja Wczasów 4, pok. nr 3 w godz. od 7ºº do 15ºº, a także składać uwagi i wnioski w terminie 7 dni od ukazania się niniejszego zawiadomienia w przedmiotowej sprawie.
Data powstania: czwartek, 12 maj 2011 12:26
Data opublikowania: piątek, 13 maj 2011 10:38
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 23 maj 2011 08:24
Opublikował(a): Kornelia Dawid
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1857 razy