BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o naborze wniosków o przyznanie pomocy finansowej za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Mazurskie Morze

SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
podaje do publicznej wiadomości informacje o naborze wniosków o przyznanie pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 za pośrednictwem
Lokalnej Grupy Działania „Mazurskie Morze”

Termin składania wniosków:
Wnioski można składać w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godz. od 9.00 do 17.00
w terminie od 01.06.2011r. do 14.06.2011r. Ostateczny termin składania wniosków upływa 14.06.2011 roku o godz. 17.00. Wnioski, które wpłyną do biura po ostatecznym terminie, nie zostaną rozpatrzone.

Miejsce składania wniosków:
Biuro Lokalnej Grupy Działania „Mazurskie Morze”, ul. Rynek 4a, II p., 12-250 Orzysz.

Miejsce udostępniania dokumentów:
Wzór formularza wniosku, wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD, wzór formularza wymaganego dodatkowo przez LGD (Informacja do oceny wniosku przez Radę Decyzyjną) oraz kryteria wyboru operacji dostępne są: w biurze LGD „Mazurskie Morze”
i w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn, oraz na stronach internetowych www.lgd.mazurskiemorze.pl i www.sporol.warmia.mazury.pl.

Kryteria Wyboru:
Kryteria wyboru operacji, którymi będzie kierowała się Rada Decyzyjna LGD przy wyborze wniosków zostały opisane w Lokalnej Strategii Rozwoju „Mazurskie Morze”, na stronach: 82-87. Lokalna Strategia Rozwoju jest dostępna na stronie internetowej www.lgd.mazurskiemorze.pl
i do wglądu w biurze LGD.

Limit dostępnych środków:
Limit środków na pomoc w zakresie Odnowy i rozwoju wsi wynosi: 693 432,10 złotych.

Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru projektu przez LGD „Mazurskie Morze”:
Operacje uznaje się za zgodną z lokalnymi kryteriami wyboru, jeśli projekt do działania w zakresie odnowy i rozwoju wsi w trakcie oceny uzyskał minimum 45 punktów.

Szczegółowe informacje
Szczegółowe informacje o zasadach składania wniosków znajdują się na stronie internetowej: www.lgd.mazurskiemorze.pl w zakładce „nabór” oraz udzielane są osobiście w biurze LGD „Mazurskie Morze”, ul. Rynek 4a, II p., 12-250 Orzysz oraz pod numerami telefonów: (87)4230054, (87)4238520 i 600275784, a także za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@lgd. mazurskiemorze.pl.

Data powstania: środa, 18 maj 2011 13:05
Data opublikowania: poniedziałek, 23 maj 2011 08:25
Data przejścia do archiwum: piątek, 17 cze 2011 12:26
Opublikował(a): Karol Syta
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1992 razy