BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości


przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na podstawie art. 37 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2010 roku Nr 102, poz. 651 z późniejszymi zmianami).

1. Położenie nieruchomości gruntowej: Wygryny, Gmina Ruciane-Nida.
2. Oznaczona numerem geodezyjnym: 20/25
3. Powierzchnia: 260 m2.
Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa nie zabudowana, stanowiąca własność Gminy Ruciane-Nida, przeznaczona do sprzedaży bezprzetargowej w wykonaniu uchwały Rady Miejskiej Ruciane-Nida nr V/19/2011, z dnia 28.02.2011 roku, w celu poprawy warunków zagospodarowania udziału w nieruchomości przyległej ozn. nr geod. 20/9, położonej w Wygrynach.
4. Wartość rynkowa ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego przedmiotowej nieruchomości wynosi netto 2.301,00 zł.
5. Ujawniona jest księdze wieczystej KW OL1P/00013645/1.
6. Cenę sprzedaży netto ustalono w kwocie 2.301,00 zł.
7. Cena sprzedaży brutto wyniesie 2.830,23 zł ponieważ zawiera podatek VAT w wysokości 23% tj. 529,23 zł. Ponadto nabywca ponosi koszt przygotowania dokumentacji do sprzedaży oraz koszt spisania umowy notarialnej.
8. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, złożyć wniosek o nabycie nieruchomości.
9. Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 27.05.2011 roku do dnia 17.06.2011 roku.


Data powstania: piątek, 27 maj 2011 10:57
Data opublikowania:
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 18 lip 2011 15:35
Opublikował(a): Teresa Dąbrowska
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1750 razy