BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości


przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na podstawie art. 37 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2010 roku Nr 102, poz. 651 z późniejszymi zmianami).
1. Położenie nieruchomości gruntowych:
Ruciane-Nida ul. Gałczyńskiego i ul. Kwiatowa, Gmina Ruciane-Nida.
2. Oznaczone numerem geodezyjnym: 229/301 i 229/304
3. Powierzchnia: 17 m2 i 89 m2
Przedmiotem sprzedaży są dwie nieruchomości gruntowe, stanowiące własność Gminy Ruciane-Nida, przeznaczone do sprzedaży bezprzetargowej w wykonaniu uchwały Rady Miejskiej Ruciane-Nida nr V/18/2011, z dnia 28.02.2011 roku, w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej ozn. nr geod. 229/44, położonej w Rucianem-Nidzie przy ul. Gałczyńskiego.
4. Wartość rynkowa ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego przedmiotowych nieruchomości wynosi netto 6.495,00 zł.
5. Ujawnione są w księdze wieczystej KW OL1P/00012411/5.
6. Cenę sprzedaży netto ustalono w kwocie 6.495,00 zł.
7. Cena sprzedaży brutto wyniesie 7.988,85 zł ponieważ zawiera podatek VAT w wysokości 23% tj. 2.141,99 zł. Ponadto nabywca ponosi koszt przygotowania dokumentacji do sprzedaży oraz koszt spisania umowy notarialnej.
8. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, złożyć wniosek o nabycie nieruchomości.
9. Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 27.05.2011 roku do dnia 17.06.2011 roku.

Data powstania: piątek, 27 maj 2011 11:11
Data opublikowania:
Data przejścia do archiwum: wtorek, 21 cze 2011 07:41
Opublikował(a): Teresa Dąbrowska
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1824 razy