BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Wykaz nieruchomości

przeznaczonej do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U z 2010 roku Nr 102, poz. 651 z późniejszymi zmianami).

1. Położenie nieruchomości : Ruciane-Nida ul. Dworcowa
2. Numer działki : 79/4 i 80/5
3. Powierzchnia działki : 456 m2 i 354 m2
4. Numer księgi wieczystej KW OL1P/00013031/4
5. Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa nie zabudowana, położona w Rucianem-Nidzie przy ul. Dworcowej składająca się z dwóch działek. W aktualnym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Nieruchomość jest bez obciążeń.
6. Cena wywoławcza netto przedmiotowej nieruchomości wynosi 53.986,00 zł.
7. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stanowi własność Gminy Ruciane-Nida i zgodnie z uchwałą Nr VI/26/2011 Rady Miejskiej w Rucianem-Nidzie, z dnia 30 marca 2011 roku została przeznaczona do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego. 8. Cena sprzedaży nie podlega rozłożeniu na raty. Wymagalna jest w drodze jednorazowej wpłaty przed spisaniem umowy notarialnej. Przedmiotowa sprzedaż opodatkowana jest 23% podatkiem VAT.
9. Umowa notarialna zostanie sporządzona w Kancelarii Notarialnej w Piszu na koszt nabywcy. Nabywca pokrywa również koszty przygotowania dokumentacji do sprzedaży.
10. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, złożyć wnioski o jej nabycie. 11. Właściciel nieruchomości gruntowej będzie wnosić opłaty adiacenckie w przypadku wybudowania urządzeń infrastruktury komunalnej. 12. Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 27.05.2011 roku do dnia 17.06.2011 roku.

Data powstania: piątek, 27 maj 2011 12:01
Data opublikowania: piątek, 27 maj 2011 08:59
Data przejścia do archiwum: wtorek, 21 cze 2011 07:41
Opublikował(a): Teresa Dąbrowska
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1769 razy