BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA

O WYBORZE OFERTY I WYNIKU POSTĘPOWANIA
Burmistrz Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie, w nawiązaniu do zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Urządzenie placów zabaw w miejscowościach wiejskich Gminy Ruciane-Nida: Karwica, Ładne Pole, Osiniak-Piotrowo, Wólka” ogłoszonego w dniu 29.04.2011 r. informuje, że w dniu 31 maja 2011 r. do tut. Urzędu wpłynęło pismo od Wykonawcy, którego oferta została wybrana do wykonania zamówienia, tj. FREE KIDS s. c. A. Gąsiorek, Z. Andruszowski, Trzęsowice 32, 55-106 Zawonia z rezygnacją wykonania zamówienia i odmową podpisania umowy.
W związku z powyższym Zamawiający na podstawie art. 94 ust 3 Ustawy P.z.p. wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.
Następną najkorzystniejszą jest oferta Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „APIS” J. Oziębło, ul. Poniatowskiego 28, 37-500 Jarosław, która uzyskała 88,94 pkt.

Data powstania: czwartek, 2 cze 2011 07:38
Data opublikowania: czwartek, 2 cze 2011 09:23
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 13 cze 2011 14:08
Opublikował(a): Jerzy Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1960 razy