BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

Nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
1. Opis nieruchomości - teren na cele sportowe,
2. Położenie nieruchomości – Ruciane-Nida,
3. Numer działki – 702
4. Numer KW – 13020
5. Powierzchnia nieruchomości do wydzierżawienia – 798 m2.
6. Wysokość czynszu zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza wynosi 0,10 zł/m2 + VAT rocznie.
7. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia na okres do 3 lat.
8. Ww. nieruchomość w planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest pod teren projektowanego ujęcia wodnego.
9. Czynsz dzierżawny płatny będzie w ciągu 1-go miesiąca od dnia zawarcia umowy dzierżawy, a za lata następne obowiązywania umowy do 31 marca.
10. Burmistrz Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie zastrzega sobie prawo do jednostronnego obniżania i podwyższania stawki czynszu dzierżawnego.
11. O każdej zmianie stawki czynszu dzierżawnego Wydzierżawiający obowiązany jest powiadomić dzierżawcę do 15 marca roku kalendarzowego, w którym zmiana następuje.
12. Wykaz niniejszy wywiesza się na tablicy ogłoszeń od dnia 03 czerwca 2011 r. do dnia 24 czerwca 2011 r.
Data powstania: piątek, 3 cze 2011 13:01
Data opublikowania:
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 27 cze 2011 15:36
Opublikował(a): Jerzy Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 1730 razy