BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA

O WYBORZE OFERTY I WYNIKU POSTĘPOWANIA
Burmistrz Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie, w nawiązaniu do zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dowóz dzieci do placówek oświatowych z terenu Miast i Gminy Ruciane-Nida” ogłoszonego w dniu 30.05.2011 r. informuje, że w postępowaniu przetargowym do upływu terminu składania wpłynęło na poszczególne części zamówienia: część I – 1 oferta, część II – 1 oferta, część III – 3 oferty, część IV – 2 oferty, część V – 4 ofert.
Na podstawie badania i oceny ofert - najkorzystniejszymi, a jednocześnie najtańszymi na poszczególne części zamówienia okazały się oferty:
1. część I Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Roman Gwiazda, ul. Gwarna 4/10, 12-220 Ruciane-Nida, – oferta uzyskała - 100,00 pkt
2. część II Zakład Mechaniki Pojazdowej Bogdan Stankiewicz, Ukta 105 A, 12-220 Ruciane-Nida, – oferta uzyskała - 100,00 pkt
3. część III Usługi Transportowe Jerzy Jankiewicz, Szeroki Bór 9, 12-214 Wiartel, – oferta uzyskała - 100,00 pkt
4. część IV Zakład Handlowo-Usługowy Dariusz Pikóra, ul. Słowiańska 13/2, 12-220 Ruciane-Nida, – oferta uzyskała - 100,00 pkt
5. część V Usługi Transportowe Jerzy Jankiewicz, Szeroki Bór 9, 12-214 Wiartel, – oferta uzyskała - 100,00 pkt
W postępowaniu przetargowym wpłynęły jeszcze oferty spełniające wymogi i podlegające ocenie przez Zamawiającego od Wykonawców:
- część III - „TRANSPORT-BUS” Iwona Bobowska, ul. Spokojna 1A, 74-300 Myślibórz, – oferta uzyskała - 74,03 pkt
- AUTO-BUS „SZEKAZ” Przewozy – Handel Kazimierz Szewczyk, ul Gałczyńskiego 16B, 12-221 Ruciane-Nida, – oferta uzyskała - 95,38 pkt
- część IV - AUTO-BUS „SZEKAZ” Przewozy – Handel Kazimierz Szewczyk, ul Gałczyńskiego 16B, 12-221 Ruciane-Nida, – oferta uzyskała - 97,73 pkt
- część V - „TRANSPORT-BUS” Iwona Bobowska, ul. Spokojna 1A, 74-300 Myślibórz, – oferta uzyskała - 48,60 pkt
- AUTO-BUS „SZEKAZ” Przewozy – Handel Kazimierz Szewczyk, ul Gałczyńskiego 16B, 12-221 Ruciane-Nida, – oferta uzyskała - 86,87 pkt
- Zakład Handlowo-Usługowy Dariusz Pikóra, ul. Słowiańska 13/2, 12- 220 Ruciane-Nida, – oferta uzyskała - 77,65 pkt.

Data powstania: wtorek, 14 cze 2011 14:13
Data opublikowania: wtorek, 14 cze 2011 11:39
Data przejścia do archiwum: środa, 22 cze 2011 09:01
Opublikował(a): Jerzy Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2263 razy