BIP Urzędu Miasta i Gminy Ruciane-Nida

Biuletyn Informacji Publicznej

INFORMACJA

O WYBORZE OFERTY I WYNIKU POSTĘPOWANIA
Burmistrz Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie, w nawiązaniu do zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Przebudowę drogi gminnej nr 172001 N położonej w m. Gałkowo gmina Ruciane-Nida” ogłoszonego w dniu 14.06.2011 r. informuje, że w postępowaniu przetargowym do upływu terminu składania wpłynęły 3 oferty.
Na podstawie badania i oceny ofert - najkorzystniejszą, a jednocześnie najtańszą okazała się oznaczona w postępowaniu nr „1” tj. Wykonawcy: Przedsiębiorstwa Budowy Dróg i Mostów Sp. z o. o., 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Kolejowa 28, spełniająca wszystkie wymogi Zamawiającego postawione Wykonawcom.
Oferta otrzymała łącznie - 100,00 pkt.
W postępowaniu przetargowym wpłynęło jeszcze dwie oferty spełniające wymogi i podlegające ocenie przez Zamawiającego od Wykonawców:
1. „Przedsiębiorstwa Drogowo-Mostowego” w Piszu Sp. z o. o., 12-200 Pisz, ul. Czerniewskiego 2 – 90,01 pkt,
2. STRABAG Sp. z o. o., 05-800 Pruszków, ul. Parzniewska 10 – 86,54 pkt.
Data powstania: czwartek, 30 cze 2011 08:58
Data opublikowania: czwartek, 30 cze 2011 10:31
Data przejścia do archiwum: piątek, 8 lip 2011 07:29
Opublikował(a): Jerzy Waszkiewicz
Zaakceptował(a): Jacek Izdebski
Artykuł był czytany: 2038 razy